Montering

Montering av Solpanel
  1. Før montering, må man sørge for at underlaget er rettet opp og at det er spikerslag å montere på. Spikerslagene bør ha en avstand på 60-80cm.
  2. Bordene skal være satt helt sammen før spikring/skruing. 
  3. Det anbefales å bruke spiker som utgjør 3 ganger panelbordets tykkelse.
  4. Planlegg og mål opp flaten, og start montering i det ene hjørnet. Ved montering av stående panel på vegg, anbefales det å starte opp med en såkalt hjørnekasse. NB: Hjørnekasser må limes og spikres!
  5. Tilpass det første bordet på bredden, slik at du unngår å avslutte på panelbordets profil i motsatt hjørne. Ved bruk av endepløying må alle skjøter limes. 
  6. Produktet må bedømmes før montering, da reklamasjon på synlige feil ikke godtas når produktet er tatt i bruk.

Panelklips (Se bilder til høyre)
  • Ved å benytte våre panelklips kan du montere panelene uten synlige spikerhull. Montering med panelklips gjør jobben både enklere og raskere! 
  • Panelklips anbefales kun for bredder inntil 120mm.
Page rendered: 25.02.2018 22:29:18
OXX.Authorization.User.Username: solpanel (NO)