Trekvalitet

Vi som står bak Solpanel, har jobbet med tre i snart 40 år. Det har derfor vært svært viktig for oss å levere et høyverdig produkt også med hensyn på selve trekvaliteten.
Til Solpanel henter vi hjem råvarer fra de aller beste furuområdene i Norden. Vi stiller strenge krav til råvaren, samt det ferdige produktet. Underveis i produksjonen fra planke til ferdig malt panel, blir produktet etterkontrollert flere ganger med tanke på å få et så homogent produkt som overhode mulig. Siste kontroll er etter malingsprosessen. Vår filosofi er at et ferdig overflatebehandlet produkt skal ha så god trekvalitet som mulig utfra forutsetningene som naturen gir oss.
Page rendered: 25.02.2018 22:35:38
OXX.Authorization.User.Username: solpanel (NO)