Miljø og inneklima

Vi benytter, i motsetning til mange andre, kun naturlige oljeprodukter i vår overflatebehandling av Solpanel. Dansk Inneklima Mærkning har testet den overflatebehandlingen vi benytter til Solpanel og godkjent produktet med henblikk på godt inneklima.

En ekspert om betydningen av miljøvennlige materialer:

Morten Klamer i Dansk Inneklima Mærkning uttaler: ”Et dårlig inneklima kan resultere i hodepine, unormal tretthet og kløende øyne. Disse symptomer kan skyldes de anvendte materialer. Det er derfor god grunn til å stille krav til de materialer vi omgir oss med innendørs."

Svensk forskning om bruk av PGE, propylenglykol og glykoletere i andre vannbaserte malinger
”Bruken av bl.a. vannbaserte innendørs malinger medfører økt risiko økt risiko for allergier hos barn." Det viser en studie fra Karlstads universitet. Forekomsten av PGE, propylenglykol og glykoletere, i soveromsluft viser sammenheng med astma, høysnue og eksem, men også antikropper mot vanlige allergen hos barna. Iflg. studien ligger risikoøkningen på 50 til 180 prosent.

Vi har fokusert på PGE, propylenglykol og glykoletere, som er en gruppe flyktige organiske stoffer som blant annet finnes i vannbaserte innendørs malinger og rengjøringsmidler, sier Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkehelsevitenskap ved Karlstads universitet og virksom ved SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Blant de identifiserte PGE-stoffene finnes mistanke om at noen av dem kan være hormonforstyrrende. Analysene viste at bruk av vannbaserte malinger i boliger, samt vannbaserte rengjøringsmidler var koblet til et høyere innhold av PGE i soveromsluft.

- Studien viser for første gang at konsentrasjonen av PGEs i soveromsluft er koblet til en økt risiko for astma, høysnue og f.eks. eksem hos barn, fortsetter Carl-Gustaf Bornehag. Risikoøkningen varierte mellom 50 og 180 prosent. Det viste seg også at en høyere konsentrasjon av PGE i inneluften var koblet til at barna hadde antikropper mot vanlige allergen slik som katt, hund, pollen med mer.

Våre resultater reiser derfor igjen spørsmålet om den helsemessige relevansen av kjemikaliebruken i vår hverdag, sier Carl-Gustaf Bornehag. I særdeleshet når det gjelder eksponeringer i våre bomiljøer ettersom små barn og gravide kvinner tilbringer en stor del av sin tid her. Mye tyder på at eksponering av foster og spedbarn er mer risikofylt."

Woodnet.se 20.10.10


Page rendered: 25.02.2018 22:34:54
OXX.Authorization.User.Username: solpanel (NO)